Global South-South Development (GSSD)

Expo 2022

search

รางวัลชนะเลิศ

"เด็กน้อยไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด
การศึกษาย่อมเท่าเทียม"


เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หากเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้เติบใหญ่เป็นพลเมือง
ที่มีศักยภาพ มีพลังสร้างสรรค์ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ให้กับสังคม และประเทศชาติ
ณ โรงเรียนเล็กๆ ในผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้
ยังมีรอยยิ้มและความงดงามของเด็กน้อย พวกเราจึงเชื่อกันว่า
"อยู่ป่า อยู่เมือง ได้รับการศึกษาเหมือนกัน"

ผลงานของ คุณสรรเพชร จินดาทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

After tired working day, my Burman friend
and I decided to visit the stunning Marble
Temple for praying and taking
a photograph.


We thought that there was no visitor there due to lockdown
in Bangkok. Surprisingly, there are many travelers who
also visited this charming temple. They were attracted by
me while I was taking photograph around the temple. At
that moment, I made friends with many new people be-
cause we share the same favorite place and hobby. The
enclosed photo spot was sharing by very young German
raveler, who also love Thailand and tried to visit despite
COVID-19 pandemic.

ผลงานของ คุณMINH KHANH DANG

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนมาร์ เป็นผืนน้ำที่มี
ความกว้างใหญ่และมีวิวทิวเขาอันสวยงาม


รวมทั้งเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวอินทาที่เรียบง่าย โดยลักษณะโดดเด่น
เฉพาะตัวของชาวอินทา คือ การพายเรือด้วยเท้า เชื่อว่าเป็นการปรับ
วิถีชีวิตและเพิ่มความสะดวกให้เข้ากับหลักทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาป
อินเล การไปดูชาวอินทาพายเรือด้วยเท้าจึงอาจเป็นเหตุผลต้นๆ
ของการไปเที่ยวทะเลสาบอินเลที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี

ผลงานของ คุณเบญจวรรณ รอดโรคะ

การพัฒนาที่ยังยืนด้วยเศรษฐกิจสีเขียว
กับ ต้นไม้ยักษ์ (Supertree Grove)
ที่สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าว Marina Bay
ประเทศสิงคโปร์


โลกที่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ การพัฒนาต้องเคียงคู่กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีพื้นที่จำกัด
แต่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองภายใต้แนวคิดการปลูกต้นไม้
แนวตั้ง และยังใช้พลังงานสะอาด โดยการติดตั้ง Solar cell ไว้
ด้านบนของต้นไม้ยักษ์ เพื่อใช้เก็บเป็นพลังงานส่องสว่างในยามค่ำคืน
…จากสวนสาธารณะที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
วันนี้สวนดังกล่าว ก้าวไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันดับต้นๆ ของโลก...

ผลงานของ นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์

รางวัลชมเชย

ตั้งแต่เราเกิดมา นอกจากเราจะได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆ ภายในสถานศึกษาแล้ว


ยังมีธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ได้ลองไปสัมผัส
ให้ได้ลองไปผจญภัย ได้ออกเดินทางออกไปท่องเที่ยวเรียนรู้
ศึกษาธรรมชาติ ก็ได้พบว่าในประเทศไทยมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม
อยู่มากมาย และยังมีธรรมชาติที่อันซีนอีกมากในประเทศไทย
ให้เราได้ค้นหาและได้เรียนรู้ และยังเป็นความทรงจำที่ดีในชีวิต
ที่ได้เก็บภาพตนเองคู่กับสถานที่นั้นๆ ไว้

ผลงานของ คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์

เมื่อท้องฟ้าบ้านเราไม่เคยแบ่งแยกใคร
ว่าวจึงเป็นศิลปะประดับฟ้าที่งดงาม มีความหมาย


บ้างเป็นว่าวบุหลัน บ้างเป็นว่าวจุฬา บ้างเป็นว่าวสลาแย
ความหลากหลายบนแผ่นฟ้านี้ คือตัวตนของเรา คือความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้ผืนฟ้าเดียวกันนี้ ผมยังคงชอบนั่งมองและฟังเสียงของว่าว
เฉกเช่นคนรุ่นก่อน และหวังในอนาคต ว่าความงดงามนี้ จะยังคงอยู่ตลอดไป

ผลงานของ คุณมูฮัมหมัดซาฟรีสาล มูซอ