เชิญชมและเข้าร่วมกิจกรรมใน

THAILAND
VIRTUAL
EXHIBITION
กติกาการสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัล

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ Thailand Virtual Exhibition ได้รับ 10 คะแนน (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

2. แชร์ Thailand Virtual Exhibition ไปยัง Social Media ของผู้สมัครและเปิดเป็นสาธารณะ ได้รับ 20 คะแนน (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

3. เข้าชมบูธ/โซนต่าง ๆ ในนิทรรศการ ได้รับบูธ/โซนละ 5 คะแนน หากเข้าชมครบทั้งหมด 7 บูธ/โซน ภายใน 1 วัน จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน

บูธ/โซนต่าง ๆ ประกอบด้วย
4. ตอบคำถามภายในบูธ ได้รับ 5 คะแนน ต่อ 1 คำถาม

หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น สามารถเก็บสะสมคะแนนใหม่ได้ทุก ๆ 3 วัน ผู้ที่มีคะแนนสะสมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมาก โดยจะมอบ/ประกาศรางวัลต่อเนื่องจนกว่าของรางวัลจะหมด หรือภายในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง)